Який з наведених регіонів увійшов до Австрійської монархії Габ- сбургів за першим поділом Речі Посполитої?
  • А – Мала Польща
  • Б – Велика Польща
  • В – Галичина
  • Г – Сілезія

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження