додаткове меню
Скільки англійських колоній існувало в Північній Америці на сере¬дину XVIII ст.?
  • А – 10
  • Б – 13
  • В – 15
  • Г – 25

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження