додаткове меню
У чому полягала основна відмінність французької армії початку XIX ст. від решти європейських країн?
  • А – комплектувалася на основі загальної військової повинності
  • Б – її очолювали талановиті полководці
  • В – комплектувалася за становим принципом
  • Г – мала високу рухливість і маневреність

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження