Якою була мета парламентських реформ в Англії в 1832 та 1867 рр.?
  • А – збільшення кількості виборців
  • Б – скорочення кількості членів палати лордів
  • В – збільшення кількості депутатів
  • Г – обмеження прав монарха

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження