Якою була мета чартистського руху в Англії?
  • А – запровадження загального виборчого права
  • Б – ліквідація монархії
  • В – скасування кріпацтва і панщини
  • Г – надання самоврядування Ірландії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження