Яку назву має вчення, ідеалом і метою якого є здійснення принципів соціальної справедливості, свободи і рівності?
  • А – лібералізм
  • Б – консерватизм
  • В – анархізм
  • Г – соціалізм

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження