У якому році Австрійська імперія стала Австро-Угорщиною?
  • А – у 1806 р.
  • Б – у 1849 р.
  • В – у 1867 р.
  • Г – у 1878 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження