додаткове меню
Якою цифрою на картосхемі Італії по- значені володіння Папи Римського — Папська область на 1860 р.?
  • А – 1
  • Б – 2
  • В – 3
  • Г – 4

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження