Який клас суспільства став кількісно переважаючим у країнах За¬хідної Європи наприкінці XIX ст.?
  • А – селянство
  • Б – дворянство
  • В – буржуазія
  • Г – робітництво

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження