У якому році США вступили в Першу світову війну?
  • А – у 1914 р.
  • Б – у 1915 р.
  • В – В у 1916 р.
  • Г – у 1917 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження