Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Повне або часткове відшкодування державою заподіяних нею збитків іншій або іншим державам у грошовій чи іншій формах, що передбачається укладанням мирного договору після закінчення війни.
  • А – конфіскація
  • Б – анексія
  • В – денонсація
  • Г – репарація

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження