додаткове меню
Рішення якої міжнародної конференції піс- ля Першої світової війни характеризує ка- рикатура?
  • А – Паризької
  • Б – Вашингтонської
  • В – Лозаннської
  • Г – Локарнської

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження