Коли відбулася Вашингтонська конференція, що мала розв'язати питання відносин в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні після Першої світової війни?
  • А – 1919—1920 рр.
  • Б – 1920—1921 рр.
  • В – 1921 — 1922 рр.
  • Г – 1922—1923 рр.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження