додаткове меню
Яку назву мав комплекс заходів з економічного оздоровлення Ні¬меччини, що передбачав наведені перетворення?
Франція виводить свої війська з Руру. Німеччина в 1924—1927 рр. сплачує репарації в сумі 1 млрд марок, а в 1928—1929 рр. — 2,5 млрд марок. Джерелом покриття репарацій є державні прибутки за раху¬нок встановлення високих податків на товари широкого вжитку, а також прибутки від підприємств, важкої індустрії і залізничного транспорту. США надають близько 800 млн марок позики.
  • А – Рапалльський договір
  • Б – « План Дауеса »
  • В – «План Юнга»
  • Г – «Декларація Бальфура»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження