додаткове меню
Яке поняття відповідає наведеному визначенню?
Політика в СРСР, яка передбачала об'єднання господарств при¬ватних сільських господарів у спілки (товариства) з усуспільненням засобів виробництва.
  • А – індустріалізація
  • Б – колективізація
  • В – кооперація
  • Г – реприватизація

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження