У який період та у зв'язку з якими процесами радянське керівни¬цтво висунуло гасло «Кадри вирішують все!»?
  • А – у роки громадянської війни
  • Б – у роки індустріалізації
  • В – В під час впровадження нової економічної політики
  • Г – на початку боротьби з неписьменністю

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження