На території якої країни в результаті повстання виникла Республіка Риф?
  • А – Південно-Африканський Союз
  • Б – Марокко
  • В – Бельгійське Конго
  • Г – Танганьїка

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження