Символ якої реформи президента США Франкліна Рузвельта зображений на плакаті?
  • А – реформи сільського господарства
  • Б – реформи соціальної системи
  • В – реформи відносин між роботодавцями і робітниками
  • Г – фінансової реформи

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження