У який період розвитку країни Рамсей Макдональд очолив у Вели¬кій Британії коаліційний «Національний уряд»?
  • А – післявоєнної нестабільності
  • Б – стабілізації і процвітання
  • В – світової економічної кризи
  • Г – назрівання Другої світової війни

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження