Коли було укладено договір, фрагменти з якого наведені?
1. Уряд СРСР і Німецький Уряд встановлюють кордони між вза- ємними інтересами на території колишньої Польської держави лі- нією, яка нанесена на карту, що додається, і більш детально буде описана в додатковому протоколі.
2. Обидві сторони визнають встановлений у статті 1 кордон взаємних державних інтересів остаточним і усувають будь-яке втручання третіх держав у це рішення...
  • А – 1938 р.
  • Б – 1939 р.
  • В – 1940 р.
  • Г – 1941 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження