Яке визначення найповніше розкриває суть руху Опору в роки Дру¬гої світової війни?
  • А – рух Опору — це політична організація, яка ставила собі за мету вигнання загарбників із території своєї країни і встановлення влади робітників і селян
  • Б – Б рух Опору — це національно-визвольний, антифашистський рух, який виник під час Другої світової війни проти німецьких оку¬пантів та їх союзників і пособників
  • В – рух Опору — політична організація, що ставила собі за мету ви¬гнання гітлерівських загарбників та їх союзників шляхом пар¬тизанської боротьби та загального повстання
  • Г – рух Опору — назва партизанського руху в СРСР

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження