додаткове меню
Для якої країни Європи наслідком Другої світової війни стала пе- редача близько 24 % своїх територій на користь Польщі та СPCP?
  • А – для Німеччини
  • Б – для Австрії
  • В – для Чехо-Словаччини
  • Г – для Угорщини

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження