Під час якої арабо-ізраїльської війни Ізраїль окупував території, заштрихо- вані на фрагменті карти?
  • А – 1948--1949 рр.
  • Б – 1956 р.
  • В – 1967 р.
  • Г – 1973 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження