додаткове меню
Утворення якої організації передбачало підписання західноєвропей ськмми державами в лютому 1992 р. Маастрихтського договору?
  • А – Європейського економічного співтовариства
  • Б – Європейського Союзу
  • В – Європейської асоціації вільної торгівлі
  • Г – Європейського об'єднання вугілля і сталі

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження