Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Вид расової дискримінації, в основі якої лежить здійснення по¬літики примусового відокремлення якої-небудь групи населення за расовою чи етнічною ознакою.
  • А – сепаратизм
  • Б – расизм
  • В – сегрегація
  • Г – неолібералізм

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження