додаткове меню
Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Етап у розвитку міжнародних відносин у 70-ті рр. XX ст. пе¬ріоду «холодної війни», що характеризується послабленням напру¬женості у відносинах між СРСР та США, дотриманням принци¬пу мирного співіснування і розв'язанням територіальних проблем у Європі.
  • А – перебудова
  • Б – глобалізація
  • В – розрядка
  • Г – деколонізація

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження