Як називається політика, яку здійснювало комуністичне керівни¬цтво Китаю із метою форсованого будівництва комунізму?
  • А – «Великий похід»
  • Б – «Великий стрибок»
  • В – «Культурна революція»
  • Г – «Чотирьох модернізацій»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження