додаткове меню
Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Узагальнююча назва стилів, напрямів у культурі, що призна- чені для широких мас населення. Індустріально-комерційна форма виробництва і розповсюдження духовних благ за допомогою засобів масової комунікації.
  • А – елітарна культура
  • Б – масова культура
  • В – кітч
  • Г – антикультура

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження