Установіть відповідність між назвами країн та головними завдан¬нями, які вирішувалися в цих країнах під час революцій 1848— 1849 рр.
  • 1 – Франція
  • 2 – Італія
  • 3 – Німеччина
  • 4 – Австрійська імперія Австрійська імперія Австрійська імперія
  • А – Ліквідація монархії
  • Б – Національне об'єднання
  • В – Національне визволення підкорених наро- дів і ліквідація феодальних порядків
  • Г – Проведення парламентської реформи
  • Д – Визволення від іноземного панування і на- ціональне об'єднання

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження