додаткове меню
Установіть відповідність між термінами та їхніми визначеннями.
  • 1 – Консерватизм
  • 2 – Лібералізм
  • 3 – Соціалізм
  • 4 – Націоналізм
  • А – Психологія, ідеологія та політика в націо- нальному питанні, основою яких є визнання пріоритету національного чинника в сус- пільному розвитку. У політиці націоналізму визначальним є принцип державного устрою абсолютної більшості країн нашої планети, у яких націю розуміють як одержавлений етнос
  • Б – Б Течія громадської думки і політичної прак- тики, яка обстоює старе і чинить перепони новому, ставить понад усе ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурно- му житті
  • В – Політична течія, спрямована на утверджен- ня парламентського ладу, вільного підпри- ємництва, демократичних свобод
  • Г – Політична течія, суспільний лад соціальної рівності та гармонії, що ґрунтується на за- садах соціальної справедливості
  • Д – Суспільно-політична течія, яка прагне домі- нуючої ролі церкви в політичному та духо- вному житті суспільства

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження