Установіть відповідність між датами та подіями.
  • 1 – 1904 р.
  • 2 – 1882 р.
  • 3 – 1879 р.
  • 4 – 1867 р.
  • А – Утворення Болгарської держави
  • Б – Підписання англо-французької угоди про ство¬рення Антанти
  • В – Друга виборча реформа в Англії
  • Г – Створення Канадського домініону
  • Д – Утворення Троїстого союзу

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження