додаткове меню
Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
  • 1 – Протекціонізм
  • 2 – Ембарго
  • 3 – Демілітаризація
  • 4 – Концесія
  • А – Передача в експлуатацію іноземним компа- ніям на певних умовах державних земельних ділянок, покладів корисних копалин, підприємств
  • Б – Політика держави, спрямована на захист власної економіки від іноземної конкуренції
  • В – Одночасне закриття всіх військових під- приємств і масове звільнення робітників і службовців
  • Г – Заборона державою ввезення або вивезен- ня з країни товарів, послуг, валютних цінностей
  • Д – Роззброєння, ліквідація згідно з міжнарод- ними угодами військових споруд та укрі- плень на певній території

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження