Установіть відповідність між іменами діячів та їхніми характерис¬тиками.
  • 1 – Александр Дубчек
  • 2 – Людвиг Свобода
  • 3 – Вацлав Гавел
  • 4 – Густав Гусак
  • А – Один із засновників правозахисної орга¬нізації «Хартія-77» у Чехословаччині
  • Б – У 1968 р. очолив Комуністичну партію Чехословаччини
  • В – Перший секретар ЦК КПЧ із 1969 р.
  • Г – Президент Чехословаччини до 1948 р.
  • Д – Президент ЧССР із 1968 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження