додаткове меню
Установіть відповідність між назвами конференцій та їхніми рішен¬нями.
  • 1 – Було переглянуто умови Севрського до-говору з Туреччиною та підписано новий договір
  • 2 – Держави, що підписали договір, визна¬вали суверенітет, територіальну ціліс¬ність і недоторканність Китаю
  • 3 – Обговорення взаємних вимог, висунутих, з одного боку, Росією, а з іншого — за¬хідними країнами, завершилося безре¬зультатно
  • 4 – Було підписано Рейнський гарантійний пакт
  • А – Генуезька конфе-ренція 1922 р.
  • Б – Лозаннська кон-ференція 1922— 1923 рр.
  • В – Гаазька конфе-ренція 1922 р.
  • Г – Локарнська кон-ференція 1925 р.
  • Д – Вашингтонська конференція 1921—1922 рр.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження