додаткове меню
Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
  • 1 – Репарація
  • 2 – Репатріація
  • 3 – Сегрегація
  • 4 – Урбанізація
  • А – Різновид расової дискримінації, що по- лягає у відокремленні кольорового насе- лення від білого
  • Б – Повне або часткове відшкодування пере- моженою державою державі-переможниці збитків, завданих у ході війни
  • В – Вигнання, висилка окремих осіб або ці- лих народів
  • Г – Зосередження промисловості й населен- ня у великих містах, процес зростання ролі міст у житті суспільства
  • Д – Повернення на батьківщину після війни військовополонених, біженців, пересе- ленців тощо

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження