Установіть відповідність між періодами історії Китаю другої поло¬вини XX ст. та їх характеристиками.
  • 1 – «Великий стрибок»
  • 2 – «Культурна революція»
  • 3 – «Чотири мо-дернізації»
  • 4 – «Три червоні знамена»
  • А – Курс на прискорену побудову комунізму
  • Б – Форсований розвиток промисловості
  • В – Курс на подолання наслідків комуністич- них експериментів, здійснення кардиналь- них реформ у всіх сферах життя Китаю
  • Г – Боротьба з опозицією, встановлення куль- ту особи Мао
  • Д – Об'єднання соціалістичних держав у бо- ротьбі з капіталізмом

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження