Установіть послідовність подій війни за незалежність англійських колоній в Північній Америці.
  • А – Прийняття II Континентальним конгресом Декларації за неза¬лежність
  • Б – Укладання Версальського мирного договору між Англією та США
  • В – Оточення і капітуляція англійської армії у форті Саратога — по¬чаток перелому в ході війни на користь повстанців
  • Г – Схвалення II Континентальним конгресом «Статей конфедерації»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження