Установіть послідовність подій.
  • А – Перший поділ Польщі
  • Б – Прийняття конституції США
  • В – Початок Селянської війни під проводом Омеляна Пугачова
  • Г – Укладення Кючук-Кайнарджийського миру між Росією і Туреч¬чиною

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження