додаткове меню
Розташуйте події у хронологічній послідовності.
  • А – Проголошення Єгипту конституційною монархією
  • Б – Прийняття «меморандуму Танаки»
  • В – Початок «Руху 4-го травня» в Китаї
  • Г – Початок першої кампанії громадянської непокори в Індії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження