додаткове меню
Розташуйте події у хронологічній послідовності.
  • А – Початок здійснення непу в Радянській Росії
  • Б – Початок Третьої п'ятирічки в СРСР
  • В – Укладання Радянською Росією Брестського миру з Центральни¬ми державами
  • Г – Прийняття «сталінської» конституції

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження