Які з наведених заходів передбачав «новий курс» президента США Франкліна Рузвельта?
  • 1 – Запровадження Закону про регулювання сільського господарства
  • 2 – Використання 30 % золотого запасу країни для стабілізації на-ціональної грошової одиниці
  • 3 – Об'єднання промислових підприємств у монополістичні групи, що підпорядковувалися Генеральній раді господарства, якою ке¬рувало Міністерство економіки
  • 4 – Запровадження «Кодексу чесної конкуренції» (Закону про відро-дження промисловості)
  • 5 – Прийняття закону «Про спадкове селянське господарство», що передбачав створення сімейних ферм
  • 6 – Створення Громадянського корпусу з метою організації трудових таборів для молоді і громадських робіт

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження