додаткове меню
Якими були характерні риси розвитку міжнародних відносин у 1970-х — першій половині 1980-х рр.?
  • 1 – Підписання СРСР, США та Великою Британією договору про за¬борону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному про¬сторі та під водою
  • 2 – Підписання радянсько-американської угоди про заборону атом¬них випробувань під землею
  • 3 – За посередництва США було підписано Кемп-Девідський договір про мир між Єгиптом та Ізраїлем
  • 4 – У Парижі було підписано Хартію для нової Європи з викладом ідей побудови загальноєвропейського дому
  • 5 – Президент США Р. Рейган оголосив про початок розробки про¬грами Стратегічної оборонної ініціативи (СОІ) з метою створен¬ня нового покоління протиракетної зброї, розміщеної в космосі
  • 6 – Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схва¬лила Договір про нерозповсюдження ядерної зброї

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження