додаткове меню
Характеризуйте серце людини за наведеними ознаками.
 • Кількість камер
  1 - дві
  2 - три
  3 - чотири
 • Гальмівні сигнали подають
  1 - симпатичні нерви
  2 - блукаючі нерви
  3 - спинномозкові нерви
 • Назва м'язової оболонки
  1 - епікард
  2 - міокард
  3 - ендокард

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

з трьох блоків по одній відповіді

виконується завантаження