Яка група ліпідів формує основу клітинних мембран?
  • А – нейтральні жири
  • Б – воски
  • В – фосфоліпіди
  • Г – каротиноїди

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження