Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має
  • А – вакуолю з клітинним соком.
  • Б – комплекс Гольджі.
  • В – ендоплазматичну сітку.
  • Г – мітохондрії.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження