Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю
  • А – рибосом.
  • Б – лізосом.
  • В – центросом.
  • Г – пероксисом.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження