Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони
  • А – нездатні до фотосинтезу.
  • Б – отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин.
  • В – використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин.
  • Г – отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження