Частота пульсації скоротливих вакуолей найпростіших залежить від
  • А – концентрації солей у навколишньому середовищі.
  • Б – кількості неперетравлених решток у клітині.
  • В – руху цитоплазми в клітині.
  • Г – генетичного коду особин певного виду.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження