Унаслідок адаптивної радіації покритонасінних відбулося
  • А – пристосування до різних типів запилення.
  • Б – формування плода.
  • В – зміцнення ксилеми та флоеми.
  • Г – зниження концентрації хлорофілу в листках.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження