Яка кількість рибозних основ у молекулі і-РНК якщо кількість цитозину в ній становить 1000. урацилу - 500, гуаніну - 600. аденіну - 400?
  • А – 1000
  • Б – 2500
  • В – 2000
  • Г – 4000

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження